Ostatni sejmikowicze

dziękujęć za twe dobre dla mnie intencye, że mi chcesz służyć; lecz ponieważ masz inną dcatynacyę na ziemi, rozkazuję ci niezwłocznie wrócić do domu i tam czekać dalszego
Mojego ordonansu; a to jest niewiasta, z którą końcem podtrzymania zacnego rodu waszego, a jako zawsze wiernych sług moich, wiele mi uprzejmego, i na pociechę starości twojej od dziś
dnia za pięć lat dochowasz się syna.
"
— W tem braciszek klasztorny co siła zakołatał mi pode drzwiami na ranne hory, było to jesz-cze dobrze przede dniem i noc nie ustępowała; zerwawszy się na równe nogi, patrzę
na obraz, który znikł z ram, a w miejsce jego była jasność niezwykła.
— Jasność niezwykła! cud oczewisty — i cóz dalej ? mruknął wojewoda.
— Ja zaś zarzuciwszy naprędce suknię, w te
pędy do celi O. Definitora, blizko bo przez dwie inne od mojej położonej.
Zastałem ojca już wdziewającego habit dla udania się do chóru, bo pomimo dyspensy dla podeszłego wieku i zasług zakonnych, reguły ściśle przestrzegał i chórów nie opuszczał.
Zdałem mu tedy relacyę z onego cudownego widzenia; ojciec wysłuchawszy mnie, nic nie odpowiedział, a skończywszy ubranie zemną do mojej celi pospieszył.
Ale zamiast onej jasności, którą przysiągłbym że na miejscu obrazu już nie sennymi oczami oglądałem, zastaliśmy sam obraz na miejscu, i żadnej w izdebce zmiany.
Skamieniałem na ten widok , a O.
Chryzostom tak mnie gromił:
— „Ani mędrkowie świata tego, ani też uczeni teologowie praw na łaskę Boską przez cuda objawianą stanowić nie są mocni, albowiem miłosierdzie
Pańskie, jako niewyczerpane jest, tak i przez żadną naukę zgłębione być nie może.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Szadek
    Szamba betonowe Rawicz
    Szamba betonowe Kraków

Menu:

Reklama: