Ostatni sejmikowicze

Owóź wrócisz waść do siebie i tam pozostaniesz przez one pięć lat wyśnione w tych wizyach szatana, który i święte rzeczy do nieczystych pokus często miesza.
Po upływie tego terminu, jeżeli dotrwasz i duszę ab insidiis diaboli wypłączesz, staniesz się godzien wdziać suknię zakonną.
Jedno coć dozwalam ażebyś ofiary kościołowi i dobrodziejstwa sługom Bożym świadczył", i one jeślić stać pobożnej ochoty podwoił.
— Hm! podwoił!
z ironią szepnął wojewoda, lecz tak cicho, że go Subdelegat nie dosłyszał.
— Długo jeszcze mówił O.
Definitor, ale próżnobym na oddanie onych, słów mądrych i świątobliwych wysilał się — był to albowiem filar patrum praedicatorum i drugi re et nomine Chryzostom,
— Już tedy
z pokorą poddając się woli świątobliwego kapłana jakoby woli Bożej, miałem go pożegnać i wyruszyć, gdyż to niebawem podczas wotywy miały się odbyć moje obłóczyny, a siła
na nie szlachty zjechała z wieczora, i to po gospodach w mieście, to w samym konwencie na noc rozłożyła się. Ale O.
Definitor kazał mi się spowiadać, a jako nową pokutę wyznaczył mi ażebym tak w kościele jak i na onej uczcie najdował się.
Błagałem i submitowałem się o ile mocy mojej, ale surowy spowiednik zmolestować się nie dał.
— O, to ciężka pokuta! i waćpan przyjąłeś?
zapytał z namarszczoną brwią wojewoda.
— Czego to człek dla zbawienia grzesznej duszy nie podejmie, a nareszcie i do obedyencyi zakonnej wezwyczaił mnie O. Definitor, kapłan surowy.
Nadszedł tedy on czas mojej męki, kiedy to na wotywę podczas której miano mnie w habit oblekać udałem się, a jak to jest zwyczajem w sukniach świeckich paradnych i przy karabeli,
tak też i szlachta suto wystąpiła do assystowania mi przy tym akcie, którego miał dopełnić O. Definitor, ale tym czasem przy ołtarzu X.
Przeor go zastąpił, a przed samem spełnieniem aktu, o którego odroczeniu nikt dotąd w konwencie nie wiedział, X.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: