Ostatni sejmikowicze

Wybacz panie krytyku, ale jakoś tak na opak z pod pióra wypsnęło się — a może dla tego ża w tej narracyi, gdzie nie działa osobista fantazya, z osobami łatwiejsza niźli z
miejscem sprawa.
Opisaniu zaś sławnego Krystonopolskiego zamku nie tak to łatwo podołać.
Nam dziś wszystko naprędce wykowają maszyną i jak spiesznie wyrobią tak też rychło nabywamy, a spieszniej jeszcze zbędziemy i zatracimy; przyszłe zaś pokolenie niech troszczy
się o siebie.
I gdzież nam karłom pojąć te dzieła olbrzymów.
Nam jedno pozostało podziwiać rzadkie już dzieła, a nietylko o dorównanie im, ale choćby o licho naśladownietwo pokusić się nie godzi.
Sztuka, nauka, bogactwa ziemi, owoc zadumy człowieka złożyły się na wzniesienie pańskiego przybytku w Krystysopolu, gdzie każda komnata wszelkiego rodzaju bogactwo mieściła, a
począwszy od wspaniałych dzieł kunsztu do najdrobniejszego sprzęciku, każdy był natchnieniem i myślą ludzką nacechowany.
Dowód najlepszy, że kiedy po pierwszym podziale kraju, Krystynopol dostał się pod panowanie Austryi i Szczęsny Stanisław syn wojewody Kijowskiego przeniósł swoją rezydencyę do
Tulczyna, krystynopolskiemi zabytkami pyszny przyozdobił pałac, który w dawnej świetności do naszych czasów dochował się.
Inwentarz zaś tych iście cudów, trudny z jednej strony do spisania, a z drugiej w dzisiejszym wieku pospiesznego żywota, do pojęcia — zatem pokuszać się napróżno o to nie
będziemy.
Postaramy się tylko o odtworzenie powierzchowności Krystynopolskiego zamku, o ile o nim z tradyci zasięgnąć można.
Była to raczej twierdza na wysokiej górze, ze wszelkiemi warunkami warowni wzniesiona; cały jej obwód sprawiał złudzenie wspaniałego grodu, jakoż i obszarem przenosił nieopodal
leżące handlowe i licznie zasiedlone miasteczko.
Wewnątrz obronnych murów, mieściły się rozmaite budynki: koszary dla milicyi nadwornej, oficyny dla służby, pokoje gościnne i rezydentów, skarbiec, stajnie, gospodarskie budynki
i t.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Betónové žumpy Kolárovo
    Fałszywy profil / Fake Profile / Perfil falso (202
    Szamba betonowe Rawicz
    przegrywanie kaset vhs

Menu:

Reklama: