Ostatni sejmikowicze

Ta broń podwójna miała dość mocy na zwalczenie skrupułów Nieświastowskiego, pono już znacznie nadwątlonych siłą affektu do swojej niegdyś doni, a z łaski biskupiej dziś
już oblubienicy, i pomimo wielkiej pobożności nie trzeba było gwałtów zadawać, ażeby tego pokutnika do świata powrócić.
Pozostawał teraz Kunecki i czyn jego, który w oczach wróconego do świata i rycerskiego animuszu Subdelegata, innego wcale znaczenia nabierał.
W obecnem nowem położeniu, jemu samemu już było pilno tę sprawę po kawalersku zakończyć.
A tu jak na toż O.
Hilaryon z podwójną dyspensą przywiózł zasłyszaną po drodze wieść o nagłem zniknięciu Cześnika, którą Nieświastowski tak wziął do serca, że nie składając winnej
attencyi wojszczance, jako już swojej pannie, wybrał się do Kormilcza; wojewoda zaś stosownie do obietnicy sekundowania mu w tej rozprawie, z nim się puścił.
Dwór kormilecki nie wypróżniał się, gdyż zaledwie jedni łaskawi i ciekawi ubyli, natomiast więcej nowych narosło.
Dniem opłakując poszukiwali straty, nocą pocieszali ją jak mogli czasem przez lusztyk.
Bo jużto wtedy tak było, że każda alternata czy wesoła, czy to smutna, każdy sentyment, były drogami wytkniętemi do kielicha, który, jak powszechnie potwierdzono, radość
zdwajał, smutek niszczył, a do każdego nastroju dobrze się nadawał.
Kozak, jak o nim ruska gadka powiada, „ Wse znaje a mouczyt" — i w tem i w owem dopomógł panom, a przy pozornej prostocie, wiedział jak komu wygodzie, i co któremu należało.
A już miał czas oswoić się z tłumnym napływem panów i czekał tylko cierpliwie czasu, kiedy ze stratą oswoją się i nawiedzań zaprzestaną.
Aż dziesiątego dnia nie bez trwogi dostrzegł zdążającą do kormileckiego dworu liczniejszą niż zwykle kalwakatę; zasumował się kozaczysko nad przyjęciem, bo to już i tak jego
drogiego pana objadano, i wyszedł na ganek gości powitać: a był to Wojewoda z Subdelegatem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Fałszywy profil / Fake Profile / Perfil falso (202
    Szamba betonowe Kraków
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce

Menu:

Reklama: