Ostatni sejmikowicze


Subdelegat chwilę pomyślawszy, spuścił zwolna szablę, i lekko drasnął nieosłoniętą przy samym furdymencie rękę adwersarza, który się na. wet nie poruszył:
— Krew! krew!
— Dość tego!
— Już skończono!
— Dłużej nie pozwalamy, prawem sekundantów !
Pomimo lekkiej rany, która przy innych okolicznościach nietylkoby boju nie przerwała, lecz przeciwnie, do przedłużenia zaogniła, Cześnik z racyi zapewne dziesięciodniowej
rezydencyi w tym grobie, nagle osłabł, tak iż musiano go posadzić, i winem zakrapiać.
A skoro go ocucono, Nieświastowski klęknąwszy przy nim, w krwi jego palce umoczył, a potarłszy nią sobie policzek, wyrzekł do przytomnych uroczystym głosem:
— Krew taka
szlachetna zmywa każdą plamę. Po czem nim Cześnik od tego się wzbronił, rękę tę z uczuciem do ust przycisnął, i rozdarłszy własną koszulę krew zatamował.
Padli sobie obaj przeciwnicy w ramiona z głośnym płaczem, po uspokojeniu którego Cześnik prawił:
— Boga wszechmogącego, mój honor i was tu obecnych umie wielce miłościwych,
biorę na świadectwo, iź drogiemu mojemu Nieświastowskiemu zaprzysięgam przyjaźń dozgonną, pomoc i poparcie tak duchem jako i siłą do ostatniego mojego tchnienia w każdej
potrzebie; a moje mienie, cześć i wszystko, oddaję w jego zaone ręce, które ciężkie krzywdy bez pomsty wspaniałomyślnie przebaczać umieją.
A każdy ktoby mnie kiedy obaczył idącego przeciw niemu czy to bronią, czyny, słowem lub przekonaniem, ten niech mię zabija bezbronnego jako zwierzę szkodliwe i miłosierny Pan niech
mnie skarze na duszy i ciele.
Przy tych słowach wojewoda mrugnął wesoło oczkiem, a w duchu zmówił:
— Dwa grzyby w barszczu, a miasto jednego pozyskałem dwóch adherentów.
Subdelegat ze łzami w oczach chciał odpowiadać, lecz go Cześnik do słowa nie dopuścił.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. cewki powietrzne
    mają suplementy na candidę
    w Gliwicach na zamówienie

Menu:

Reklama: